Geotechnický monitoring...

O nás

Bezdrátový monitorovací systém - Loadsensing

Image4

Bezdrátový systém dataloggerů Loadsensing je navržen na volné frekvenci EU 868MHz. Komunikace se děje vždy od každého dataloggeru (Node) směrem ke sběrnému dataloggeru (Gateway). Gateway shromažďuje data z jednotlivých Nodes a odesílá je buď pomocí GPRS modemu (kterým je standardně vybaven) nebo Ethernet připojení do sítě Internetu nebo přímo do lokální sítě provozovatele. Bezdrátové spojení mezi Gateway a Nodes funguje až do vzdálenosti 15 km v nezastavěné oblasti.

Jednotlivé dataloggery (Nodes) se nastavují pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android a aplikace Dlog. Mobilní telefon s USB kabelem je možné použít i pro sběr dat přímo z dataloggeru.

Gateway obsahuje aplikaci pro webevý prohlížeč, kterou je možné Gateway ovládat a zároveň vizualizovat měřená data. Samozřejmostí je možnost vizualizace měřených dat na Internetu včetně vyhlašování varovných stavů např. ve Vista Data Vision. Gateway v pravidelných intervalech odesílá datové soubory na FTP server a také automaticky po ukončení každého měsíce zálohuje naměřená data v záložních souborech. Gateway je také vybavena protokolem Modbus.

Dataloggery (Nodes) pro měření strunových snímačů obsahují vestavěný barometr, který automaticky kompenzuje změny barometrického tlaku při použití nevětraných piezometrů, a tím se odstraňuje nutnost použít buď větraný piezometr, který vyžaduje pravidelnou údržbu spočívající ve výměně desikantů (vysušovačů vzduchu) na konci kapiláry, kterou je přiváděn atmosférický tlak na vnitřní stranu membrány snímače anebo použití referenčního barometru jako dalšího měřícího místa.

Velkým překvapením bylo navázání spojení mezi Nodes a Gateway, i když je Node včetně antény ukrytý pod kovovým zhlavím vrtu. Výhodou je především nenápadnost, protože vně zhlaví vrtu není viditelný datalogger ani jeho anténa a bezdrátové spojení pracuje bez závad. Vyzkoušeli jsme, že není nutná přímá viditelnost mezi Gateway a Nodes, a odpadá tak nutnost v takových případech používat repeater.

Každý Node je napájen jedním (nebo více - podle typu node) lithiovým monočlánkem velikosti C s neuvěřitelně dlouhou životností v řádu let (závisí na četnosti měření). Gateway je napájena buď autonomně pomocí baterie a slunečního panelu (převážně při použití vestavěného GPRS modemu mimo dosah 230V a Ethernetu) anebo, a to převážně, přes kabel Etnernet při připojení do lokální sítě a napájení přes PoE (Power over Ethernet).

Loadsensing vyrábí i dataloggery (Nodes), které měří jiné typy snímačů než námi převážně používané strunové snímače. Zde je krátký přehled dataloggerů, všechny lze propojit do společné bezdrátové sítě s jednou Gateway:

 • Vibrating Wire 1ch - jednokanálový datalogger pro strunové snímače a termistor, včetně vestavěného referenčního barometru
 • Vibrating Wire 5ch - pětikanálový datalogger pro strunové snímače a termistory, včetně vestavěného referenčního barometru
 • Analog Node - čtyřkanálový analogový datalogger, do kterého lze připojit různé typy snímačů:
  • napěťový (V DC)
  • proudová smyčka (4-20mA)
  • potenciometr
  • odporový můstek (full wheatstone bridge)
  • termistor
  • PT100
 • Wireless Tiltmeter - dvouosý náklonoměr - velmi užitečný instrument
 • Digital Node - digitální datalogger, který obsahuje jeden kanál RS485 a dva SDI-12 vhodný např. pro připojení řetězce in-place inklinometrů
 • Piconode - malý datalogger s vestavěnou anténou - 1 kanál volitelný a 1 kanál pro termistor. Analogové vstupy:
  • odporový můstek (full wheatstone bridge)
  • potenciometr
  • čítač - pulse counter (vhodný např. pro srážkoměr)
 • Laserový dálkoměr - samostatný datalogger, který měří vzdálenost k dané ploše nebo zrcátku. Využitelné převážně:
  • pro konvergenční měření v tunelech
  • ve stavebních jámách

Letáky

Vybrané instalace v ČR

Loadsensing Olesna.pdf
Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver1.pdf
Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver2.pdf

Dataloggery (Nodes)

Datasheet_Loadsensing_Vibrating_Wire_Datalogger.pdf
Datasheet_Loadsensing_Analog_4_Channel_Datalogger.pdf
Datasheet_Loadsensing_Wireless_Tiltmeter.pdf
Datasheet_Loadsensing_Digital_Logger.pdf
Datasheet_Loadsensing_Piconode.pdf
Datasheet_Loadsensing_Laser_Distance_Meter.pdf

Sběrný datalogger (Gateway 4G)

Datasheet_EDGE_Loadsensing_4G_Rugged_Gateway.pdf

Obslužný software zabudovaný v Gateway (web based)

Datasheet_CMT_Edge.pdf

loadsensing Dataloggery-Loadsensing