Geotechnický monitoring...

O nás

Vista Data Vision

Islandská společnost Vista Data Vision (VDV) se již od 90. let zabývá vizualizací meteorologických dat. Meterolologické stanice často používají stejné dataloggery Campbell Scientific jako měřící systémy geotechnického monitoringu. Vizulazační software byl tedy upraven a doplněn, aby byl vhodný i pro vizualizaci a správu měřených dat z geotechnického monitoringu. Příkladem mohou být "Displacement Graphs" pro zobrazení inklinometrických měření z in-place inklinometrů.

Měřená data se automaticky stahují do MySQL databáze a mohou být prezentována na Internetu v tabelární nebo grafické podobě po zadání přihlašovacích údajů uživatele. Příklad vizualizace najdete v části Vizualizace měřených dat.

Na serveru v profesionálním serverovém středisku disponujeme vlastní licencí VDV. Svým klientům můžeme nabídnout správu a vizualizaci jejich dat pod vlastními přihlašovacími údaji - viz nabídka služeb.

Základ pro zpracovnání a viziualizaci dat je textový datový soubor, a proto lze zpracovávat a zobrazovat data z různých typů dataloggerů nebo data měřená ručně.

Odkazy:

Vista Data Vision
Vizualizace dat
SAA IV306 VDV-CaseStudy.pdf