O nás

Geomonitoring, s.r.o.

projekty cairo

Na internetových stránkách, které si nyní prohlížíte jsem se pokusil vytvořit přehled projektů z oblasti geotechnického monitoringu, na kterých jsem během let pracoval. Kromě krátkých popisů jednotlivých projektů jsem připravil i fotogalerii související s uvedenými projekty, případně i několik dokumentů ke stažení a novinky z oboru geotechnické instrumentace.

V minulosti jsem se zabýval počítačovým zpracováním geologických dat (např. komplexní zpracování a vyhodnocení injekčních prací a vodních tlakových zkoušek při realizaci geologického průzkumu a injekční clony na stavbě vodního díla Slezská Harta), používáním a prodejem geologického software (Golden Software, Rockware,...). Od roku 1994 spolupracuji s předním výrobcem strunových snímačů Geokon.

Za dobu spolupráce se společností Geokon jsme realizovali mnoho instalací geotechnického monitoringu převážně na vodních dílech, plynovodech procházejících sesuvným nebo poddolovaným územím, sesuvech, dolech, podzemních stavbách, apod. Dodali jsme také mnoho druhů snímačů a měřících zařízení firmám zabývající se geotechnickým monitoringem v ČR a okolních zemích.

Moje zkušenosti získané během 30 let realizací geotechnického monitoringu jsem měl možnost uplatnit v rámci zaučování klientů společnosti Geokon v instalacích snímačů, programování dataloggerů a konzultacích v Peru, Bolívii, Tádžikistánu, Sibiři, Myanmaru, Hongkongu, Rumunsku, Filipínách, Egyptě a Uzbekistánu.

Věnujeme se odborným kozultacím při projektování a instalacích geotechnického monitoringu, zpracování a vizualizacím naměřených dat a dodávkám přístrojů a snímačů. Poskytujeme klientům zaučení v instalaci a programování dodávaných instrumentů. Výsledky automatických měření zpřístupňujeme klientům formou grafické vizualizace na Internetu s možností vyhlašování varovných stavů e-mailem nebo SMS.

Máme několikaletou úspěšnou zkušenost s bezdrátovými monitorovacími systémy v geotechnice.

Spolupracujeme také se společnostmi Loadsensing (Španělsko), Campbell Scientific (USA).

Luděk Novosad

geokon