Projekty

Ostatní

  1. Šance Řečica - Měření profilu šikmého vrtu promocí settlement profileru
  2. Uhy - Měření sedání pod ropnou nádrží
  3. Stavba dálnice D11 a D35 - Asistence při měření pórových tlaků a sedání
  4. Constata - instalace sisterbars a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)
  5. Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)

Šance Řečica - Měření profilu ukloněných vrtů pomocí settlement profileru

Settlement Profiler

V rámci přípravy vrtů pro instalaci lankových extensometrů napojených na snímač dráhy z velkým rozsahem Geokon 4427 jsme provedli hydrostatickou nivelaci ve třech vrtech pomocí profilového snímače sedání Geokon 4651.

Vrty měly být odvrtány pod konstantním úklonem 15 stupňů od horizontály do hloubky 60m tak, aby jejich dno bylo pod smykovou plochou a mohl tam být zacementován kořen lankového extensometru.

V prvním vrtu jsme naměřili postupný ohyb vrtu směrem vzhůru a dno vrtu bylo nakonec nad urovní ústí vrtu. V tomto případě by nebylo možné zacementovat kořen lankového extensometru. Výsledkem měření bylo odvrtání nového vrtu. Nový vrt a dva následující byly již v pořádku.

Fotogalerie - Profil vrtu Nahoru

Uhy - Měření sedání pod ropnou nádrží

Uhy sedani

Pro zhotovitele stavby ropné nádrže Metrostav a.s. jsem prováděl odborný dohled a technickou pomoc při přípravě, instalaci a měření snímače sedání Geokon Model 4660, který je umístěn uprostřed pod ropnou nádrží o průměru 90m.

V první etapě se jednalo o vyhloubení výkopu pro snímač a k němu napojené trubky a kabel. Výkop musel vést mirně dovrchně od snímače vně betonový prstenec budoucí nádrže. Kabel a trubky s nemrznoucí kapalinou byly dočasně schovány vně betonového prstence základu ropné nádrže.

Ve druhé etapě po zhotovení nádrže byl naistalován sloupek, do kterého byly dotažen dříve nainstalovaný kabel a trubky od snímače, a ve kterém je unmístěna krabice s expanzní nádobou, která zaručuje konstantní hladinu v hydrostatickém systému a dále datalogger, který provádí automatické měření v nastaveném intervalu.

Systém byl převážně využitý během zatěžovací zkoušky nové nádrže, kdy byla nádrž podle projektu postupně plněna vodou a bylo měřeno sedání na snímači uprostřed pod nádrží a také geodeticky nivelována samotná nádrž po obvodu.

Fotogalerie - Uhy sedání Nahoru

Stavba dálnice D11 a D35 - Asistence při měření pórových tlaků a sedání

D11 a D35 Sedání

V rámci budování profilů pro měření sedání terénu pod vysokým násypem (hydrostatická nivelace) a měření pórových tlaků v totožném profilu jsem poskytnul odbornou asistenci pro firmu 4G consite s.r.o.

Byly osazeny piezometry Geokon Model 4500S a trubka pro měření hydrostatické nivelace. Provedli jsme také základní měření hydrostatické nivelace snímačem Geokon Model 4651 Settlement Profiler.

 

Fotogalerie - Dálnice D11 a D35 Nahoru

Constata - instalace sisterbars a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)

Projekty - Zahraničí - Sister Bars a Inklinometrie Constanta (Rumunsko) Nahoru

Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)

Projekty - Zahraničí - Optické snímače Ostroveni (Rumunsko) Nahoru