Geotechnický monitoring...

Vizualizace

Automatické měření

Pojmem automatická měření označujeme systémy snímačů zapojených do dataloggerů a odečitaných v předem nastavených intervalech. Měřené hodnoty jsou ukládány do paměti dataloggeru.

Data z paměti dataloggeru můžeme po připojení počítače stáhnout na disk počítače a pomocí databázových programů nebo tabulkových procesorů s daty dále pracovat nebo vytvářet grafické výstupy.

Uložená data z dataloggerů je možné také stahovat pomocí sítě Ethernet, GSM/GPRS nebo může datalogger přímo posílat naměřená data na FTP Server.

Systémy měření mohou být jednoduché (jednokanálové dataloggery) anebo složitější (multikanálové dataloggery nebo bezdrátové systémy).

Níže uvádíme příklady zpracování dat z automatických měření pomocí programu Grapher firmy Golden Software. On-line zpracování měřených dat s vizualizací na Internetu je uvedeno na stránce Internet (VDV).

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4