Geotechnický monitoring...

Vizualizace

Ruční měření

Ručním měřením nazýváme měření pomocí přenosné odečítací jednotky, to znamená v nepravidelných intervalech. Používáme jej převážně v případech, kdy situace nevyžaduje automatické měření se záznamem a on-line vizualizaci měřených dat.

Jedná se především o měření inklinometrických vrtů přenosným inklinometrem, dále měření strunových snímačů (tenzometrů na vysokotlakých plynových potrubích, tlakových buněk, apod.)

Všeobecně dáváme přednost automatickému měření, protože nám může zodpovědět mnoho otázek o chování struktury, které nám při ručním měření mohou zůstat neodhaleny.

Níže jsou uvedeny příklady grafických výstupů ručních měření. Ve většině případů byl použit MS Excel.

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4