Geotechnický monitoring...

Služby

Poskytujeme:

1) dodávky strunových a jiných snímačů a dataloggerů Geokon
2) trénink uživatelů v instalaci snímačů, programování dataloggerů a zpracování dat
3) konzultace a řešení monitorovacích systémů v geotechnice na základě níže uvedených zkušeností a dovedností:


Zaučení v instalaci, dohled během instalace a konzultace při navrhování systémů automatického geotechnického monitoringu se zaměřením na strunové snímače Geokon nebo podobné, dataloggery Geokon, Campbell Scientific a Loadsensing v následujícím rozsahu:

měření úrovně hladiny podzemní vody a pórových tlaků, průsaků a průtoků na měrných přepadech,...

měření změny vzdálenosti, tyčové extensometry do vrtů, dilatoměry, deformetry, měření trhlin, puklin, deformací geomříží, prodloužení lanových kotev, pásmové extensometry, pohyby sesuvů,...

měření náklonů, automatické elektronické měření pozice kyvadla,...

vertikální a horizontální inklinometrie přenosným inklinometrem nebo in-place inklinometry,...

měření změn napětí a poměrné deformace v ocelových a betonových konstrukcích,...

měření napětí ve vrtech a v betonech,...

měření sedání a profilování pod vysokými násypy, hydrostatická nivelace subhorizontálních vrtů,...

měření celkových zatížení v násypech, kontaktech na základových sparách, stříkaných betonech, v železničních násypech, tlaků za opěrnými zdmi,...

měření předpětí lanových kotev, svorníků a celkových zatížení,...

měření teplot pomocí termistorů, řetězců termistorů nebo strunových teplotních snímačů,...

měření snímačů a sběr dat pomocí dataloggerů Geokon (GeoNet), bezdrátových dataloggerů Loadsensing a dataloggerů Campbell Scientific (CR510, CR10(X), CR200, CR800, CR1000(X), CR6, CR6Wifi ), programování dataloggerů, navrhování systémů měření,...

spojení dataloggerů s PC nebo serverem pomocí GPRS modemů, radiomodemů, optických kabelů, napájení slunečními panely, bezdrátové systémy v rámci lokality, vizualizace v softwaru Vista Data Vision, data dostupná na Internetu po zadání přístupových údajů klienta, systém umožňuje provádět vyhlašování alarmů (e-mail, SMS) při dosažení nastavených mezních stavů,...

instalace a měření in-place inklinometrů SAA (ShapeArray). Snímače je možné použít pro automatické měření horizontálních deformací, tak i pro měření konvergence v tunelech nebo sedání (např. v tunelech, podél železnic,...)


a zkušenosti z terénu při realizaci monitoringu:

- staveb, údržbě a technicko bezpečnostního dohledu vodní děl
- podzemních staveb (tunely, kaverny, doly, stavební jámy)
- produktovodů (plynovody, ropovody)
- sesuvů (svahové deformace, pilotové stěny, předpjaté kotvy)
- ostatních staveb a konstrukcí (hydrostatická nivelace, testování pilot, sedání pod ropnými nádržemi)
- vizualizace měřených dat včetně vyhlašování varovných stavů
- instalace všeho výše uvedeného

Realizované projekty najdete v části Projekty a k nim odpovídající Fotogalerii.


Ostatní zkušenosti a dovednosti:

- programování v jazycích dataloggerů Campbell Scientific EDLOG a CRBasic
- ovládání dataloggerů Campbell Scientific pomocí programu LoggerNet a LoggerNet Admin
- ovládání a nastavování sítí bezdrátových dataloggerů, náklonoměrů a dálkoměrů Loadsensing
- obslužný software Geokon GeoNet Agent
- vizualizační software a databáze Vista Data Vision a MySQL
- provozování MS Windows Server 2008 a 2012
- HTML5 a CSS3 (viz tyto internetové stránky)