Projekty

Tunely - Doly - Podzemní stavby

  1. Monitoring podzemní stěny při stavbě OC Palladium - Praha
  2. Důl Toquepala (Peru)
  3. Hydroprojekt Quiteracsa (Peru)
  4. Stanice metra Admiralty (Hongkong)
  5. Stavba trasy 4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Monitoring podzemní stěny při stavbě OC Palladium - Praha

Palladium

V rámci výstavby obchodního centra Palladium v Praze na Náměstí Republiky jsme byli přizvání k instalaci inklinomterických pažnic do lamel podzemních stěn a následnému měření během hloubení podzemního parkoviště/základů budovy. Budova byla hloubena up down metodou, kdy se provedly podzemní stěny do hloubky asi 22 metrů kolem celého obvodu konstrukce. Po té byl vystavěn rozpěrný strop, pod kterým se vyhloubilo jedno patro a byl vybetonován následují strop. Takto se pokračovalo až do nejnižšího patra.

Našim úkolem bylo měřit přesnou inklinometrií horizontální deformace v 6 zvolených lamelách během hloubení a tím včas zjistit anomálie, které by překračovaly limity určené statickým výpočtem, a které by mohly způsobit škody na okolních budovách.

Naše inklinometrické měření bylo prováděno ve velmi úzké součinnosti se statikem celé stavby, který na základě výsledku měření rozhodoval o způsobu a rychlosti hloubení.