Projekty

Vodní díla

 1. VD Slezská Harta
 2. VD Morávka
 3. VD Šance
 4. VD Žermanice
 5. VD Těrlicko
 6. VD Bystřička
 7. VD Olešná
 8. VD Hněvkovice
 9. VD Sedlice
 10. Misicuni (Bolívie)
 11. Rogun (Tádžikistán)
 12. Upper Paunglaung (Myanmar)
 13. Sajano Šušenskaja (Sibiř)
 14. Odkalovací nádrž dolu Padcal (Filipíny)

VD Slezská Harta

SlezskaHarta

VD Slezská Harta, poslední postavená přehrada v ČR (dokončena 1997), byla vybavena na svou dobu nejmodernějším sytémem měření tlaků vody ve vztlakoměrných vrtech v podloží hráze a úrovní hladiny podzemní vody ve vrtech v okolí hráze.

Byly vybrány strunové snímače tlaku a piezometry Geokon s napojením na multikanálové dataloggery Micro-10 a multiplexery. Hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v okolí hráze jsou měřeny jednokanálovými dataloggery Geokon LC-1. Měření snímačů probíhá automaticky se záznamem do paměti dataloggerů a vizualizací měřených hodnot.

Na vodním díle bylo naistalováno: 3 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 13 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 25 x jednokanálový datalogger LC-1, 1 x referenční barometr Model 4580, 86 x tlakový snímač Model 4500H, 4500HL, 75 x piezometer Model 4500S, 4500AL, 4500ALV a více než 15km kabelů.

Pomocí dataloggeru Micro-10 a 4 multiplexerů jsou také měřeny strunové snímače Maihak, které byly v průběhu výstavby v 80. letech nainstalovány do tělěsa hráze.

Posledním vylepšením je postupná výměna jednokanálových dataloggerů Geokon LC-1, do kterých jsou zapojeny piezometry měřící hladinu podzemní vody v pozorovacích vrtech v okolí hráze za nové bezdrátové dataloggery Loadsensing. Tímto získáváme on-line data přímo do vizualizačního programu Povodí Odry místo původního sběru dat z dataloggerů dvakrát ročně.

 

Fotogalerie - VD Slezská Harta Nahoru

VD Morávka

Moravka

Před rekonstrukcí návodního těsnícího pláště přehrady bylo po dobré zkušenosti se strunovými snímači Geokon na VD Slezská Harta rozhodnuto, že systém měření TBD na VD Morávka bude proveden obdobným způsobem.

Ze zkušností bylo doporučeno použít pouze ponořené snímače - piezometry Model 4500S, aby ve snímačích vestavěné termistory umožňovaly měřit teplotu vody. Tento parametr se ukázal jako velmi užitečný při netěsnosti návodního pláště v roce 1996, kdy nastoupání tlaků na vzdušném líci hráze předcházel vzestup teplot vody, protože prosakující voda z nádrže měla vyšší teplotu než podzemní voda v pozorovacích vrtech.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 6 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 5 x jednokanálový datalogger LC-1, 1 x referenční barometr Model 4580, 86 x piezometer Model 4500S, 2 x 30m dlouhý tyčový extensometr se strunovým snímačem dráhy a více než 10km kabelů.

 

Fotogalerie - VD Morávka Nahoru

VD Šance

Sance

Měření TBD na VD Šance bylo uskutečněno do většiny již používaných vztlakoměrných vrtů, který byly měřeny mnoho let ručně. Stávající systém vztlakoměrných vrtů byl doplněn o několik nových vrtů vystrojených moderním zůsobem jako na VD Slezská Harta a VD Morávka - t.j. do PVC pažnic s vnitřním průměrem 1", délky 1,5 metrů, aby umožňovaly manipulaci/instalaci ve štole. Pro měření byly zvoleny strunové snímače Geokon.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 4 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 29 x piezometer Model 4500S, 25 x tlakový snímač Model 4500H, 4500HL, 2 x MEMS In-Place inklinometr (28 x biaxiální snímač náklonu ve dvoumetrových intervalech) a více než 4km kabelů.

 

Fotogalerie - VD Šance Nahoru

VD Žermanice

Zermanice

Pro systém pozorování tlaků před a za injekční clonou byly navrženy strunové snímače Geokon 4500HD (heavy duty) a 4500S. Snímače 4500HD byly opatřeny pancéřovaným kabelem, aby snímač i kabel vydržel předpokládané velké boční tlaky jílovců, které jsou tlačeny polohou těžkých žilných těšinitů. Instalace byla provedena přímo do nevystrojených vrtů, snímač byl obsypán pískem, zatěšněn bentonitovými peletami a po té byl vrt až ke svému ústí zacementován. Snímače 4500S byly instalovány do standardních vztlakoměrných vrtů vybavených PVC pažnicemi.

Na tomto vodním díle jsme také nainstalovali automatické elektronické měření kyvadel.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 2 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 11 x piezometer Model 4500HD, 6 x piezometer Model 4500S, 1x referenční barometr model 4580, 1 x měřič polohy kyvadla Telependule RxTx a 2 x měřič polohy kyvadla Geokon Pendulum System Model 6850.

 

Fotogalerie - VD Žermanice Nahoru

VD Těrlicko

Terlicko

Instalace systému měření vztlakoměrných vrtů v injekční štole a pozorovacích vrtů v okolí hráze proběhlo ve dvou etapách. Byly opět použity piezometry Geokon model 4500S. Součástí projektu bylo i automatické měření již nainstalovaných třech tyčových extensometrů v pravobřežním zavázání hraze, ke kterému jsme použili strunové sníamče dráhy Gekon model 4450.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 6 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 91 x piezometer Model 4500S, 1x referenční barometr model 4580, 3 x snímač dráhy Model 4450 a více než 10km kabelů.

 

Fotogalerie - VD Těrlicko Nahoru

VD Bystřička

Bystricka

V rámci rekonstrukce vodního díla Bystřička bylo přistoupeno i k modernizaci a doplnění měření TBD převážně ve vztlakoměrných vrtech v nově vyražané injekční štole.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Multikanálový Datalogger Micro-10 (CSI-CR10X), 4 x 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 29 x piezometer Model 4500S, 1x referenční barometr Model 4580, 4 x snímač dráhy (crackmeter) Model 4420, 4 x strunový náklonoměr Model 6350 a přibližně 2km kabelů.

 

Fotogalerie - VD Bystřička Nahoru

VD Olešná

Olesna

Na vodním díle Olešná jsme realizovali osazení vztlakoměrných vrtů ve štole v hrázi. Do našeho systému jsme také zapojili a měřili ultrazvukové snímače vzdálenosti hladiny, které slouží pro měření průsaků na měrných přepadech.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x 16-ti kanálový Datalogger Micro-800 (CSI-CR800) jehož součástí je 16-ti kanálový multiplexer Model 8032, 6 x piezometer Model 4500S, 1x referenční tlakoměr Model 4500HL.

Posledním vylepšením je provedená automatizace měření hladin podzemmní vody v osmi pozorovacích vrtech v tělese hráze a okolí. Použili jsme odvědčené nevětrané strunové piezometry Geokon Model 4500S a pro automatické měření jsme poprvé zvolili bezdrátové dataloggery Loadsensing. Tímto získáváme on-line data přímo do vizualizačního programu Povodí Odry místo původního ručního měření.

 

Fotogalerie - VD Olešná Nahoru

VD Hněvkovice

Hnevkovice

Na vodním díle Hněvkovice jsme byli přizváni investorem k provádění supervize během celé instalace inklinometrických pažnic a následně in-place inklinometrů do bočních stěn plavební komory. Do každého ze dvou inklometrických vrtů byl osazen MEMS In-place inklinometr o 6 segmentech. Systém kontroluje deformace stěn plavební komory převážně během změn úrovně hladiny v komoře.

Celkem bylo nainstalováno: 12 x Model 6150 MEMS jednoosý náklonoměr (In-place inklinometr) včetně spojovacích trubek a vystřeďovacích koleček. Snímače měří horizontální deformace v úrovních hloubek 0.5-3.5m, 3.5-8.5m, 8.5-13.5m, 13.5-18.5m, 18.5-23.5m a 23.5-28.5m.

 

Fotogalerie - VD Hněvkovice Nahoru

VD Sedlice

Sedlice

Na vodním díle Sedlice jsme poskytli naše zkušenosti s instalací víceurovňového tyčového extensometru do vrtu. Instalace byla prováděna do vertikálního vrtu z koruny hráze.

Celkem bylo nainstalováno: 1 x Model A-6 MPBX víceúrovňový tyčový extensometr se strunovými snímači dráhy Model 4450-100mm. Tyče extensometru jsou zakotveny v hloubkách 13, 25, 28 a 40 m pod korunou hráze. Ve vrtu jsou také nainstalovány 4 strunové snímače teploty Model 4700 ve čtyřech hloubkových úrovních. Vše je měřeno 16-ti kanálovým dataloggerem Geokon Micro-800 (CSI-CR800 + 16-ti kanálový multiplexer Geokon 8032).