Projekty

Zahraničí

 1. Hydroprojekt Quiteracsa (Peru)
 2. Misicuni (Bolívie)
 3. Rogun (Tádžikistán)
 4. Upper Paunglaung (Myanmar)
 5. Sajano Šušenskaja (Sibiř)
 6. Důl Toquepala (Peru)
 7. Stanice metra Admiralty (Hongkong)
 8. Inklinometrie Constanta (Rumunsko)
 9. Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)
 10. Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)
 11. Odkalovací nádrž dolu Padcal (Filipíny)
 12. Stavba trasy 4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Quiteracsa - stavba podzemní hydroelektrárny (Peru)

Quiteracsa

Během výstavby vodní elektrárny Quiteracsa v pohoří Cordillera Blanca v Peru jsme praktickými ukázkami zaučovali peruánské partnery jak instalovat snímače Geokon. Jednalo se o instalaci piezometrů, víceúrovňových tyčových extensometrů a dynamometrů (Load Cells) v kaverně pro generátory. Později byly instalovány shodné snímače i v kaverně pro transformátory. Kaverny byly přístupné 600m dlouhým tunelem. Multilevel piezometry v hloubkách 21, 15 a 5 metrů a víceúrovňové tyčové extensometry v hloubkách 15, 10, 5 a 2 metry byly osazovány do subhorizontálních a dovrchních vertikálních vrtů a po instalaci zacementovány.

Všechny snímače byly zapojeny do multiplexerů a dataloggerů, pro které jsme sestavili program měření. Programování dataloggerů bylo také předmětem druhé a třetí navštěvy projektu.

Celkem bylo na lokalitě nainstalováno: 26 čtyřúrovňových extensometrů Model A-6 MPBX se 104 snímači dráhy Model 4450-200mm, 16 multilevel piezometrů Model 4500MLP, 4 Load Cells Model 4900, 3 multikanálové dataloggery Model Micro-1000 a 9 16-ti kanálových multiplexerů Model 8032.

 

Fotogalerie - Quiteracsa Nahoru

VD Misicuni (Bolívie)

Misicuni

Stavba vodního díla Misicuni se nachází v Bolívii poblíž města Cochabamba (na tzv. Altiplano Chochabambino) ve výšce 4000 m.n.m. Jedná se o 128 m vysokou propustnou hráz s vnitřním filtrem a návodním betonovým tešněním.

Během výstavby vodního díla Misicuni jsme byli supervizí přizvání k zaučení obsluhy v instalaci snímačů sedání Geokon 4650 a řetezce vzájemně propojených extensometrů do zemin (Soil Extensometers) Geokon 4435, které byly instalovány napříč hrází.

 

Fotogalerie - Misicuni Nahoru

Rogun - stavba vodního díla (Tádžikistán)

Rogun

Současná stavba nejvyšší sypané hráze na světě se nachází na řece Vachš a měla by vyrůst do výšky 335 m.

Na stavbě jsme zaučovali asi dvacetičlenný personál v přípravě, skládání, instalaci a obsluze všech možných snímačů Geokon. Převážně se jednalo o tyčové extensometry s hydraulickými kotvami Model 1250 A-5, přesné vícebodové systémy sedání Model 4675, pásmový extensometr Model 1610, inklinometr Model GK-604D, tenzometry do betonu Model 4200, tlakové buňky do betonu Model 4850, vícekanálové dataloggery Model Micro-1000 a 8600 včetně obslužného softwaru Multilogger.

Běhěm třetí návštěvy, která trvala pět dní jsme klienta zaučili a pomohli s programováním dataloggerů Geokon Model 8600, které jsou postaveny na modulu CSI-CR6 a se zapojením 16-ti kanálových multiplexerů do sítě daisy chain. Celkem bylo zapojeno a naprogramováno 5 vícekanálových dataloggerů Geokon Model 8600, 116 multiplexerů, t.j. 1856 snímačů. Více informaci jsem umístil do novinek.

 

Fotogalerie - Rogun Nahoru

Upper Paunglaung - stavba vodního díla z válcovaného betonu - RCC (Myanmar)

Barma

Během stavby vodního díla jsme zaučovali obsluhu v instalaci snímačů a programování dataloggeru. Vodní dílo se nachází východně od hlavního města Naypyidaw na řece Paunglaung. Hráz byla budována jako gravitační z válcovaného betonu.

Do tělěsa hráze jsme instalovali deformetry Geokon 4430 a snímače napětí v betonu Geokon 4370. Všechny kabely od deformmetrů (15 kusů v jedné vrstvě betonu) byly zavedeny do budované inspekční stoly ve stejné úrovni a zapojeny do multiplexeru Geokon 8032 a vícekanálového dataloggeru Geokon Micro-1000. Před kladením další vrsty betonu bylo spuštěno měření.

 

Fotogalerie - Upper Paunglaung Nahoru

Sajano Šušenskaja - instalace snímačů na vodním díle (Sibiř)

Sayan

Na vodním díle na horním toku řeky Jenisej jsme zaučovali obsluhu ve skládání a instalaci tyčových extensometrů Geokon A-3 se strunovými snímači dráhy Geokon 4450 ve zhlavích extensometrů.

Hráz vodního díla je 242 metrů vysoká a její koruna 1066 metrů dlouhá.

 

Fotogalerie - Sajano Šušenskaja Nahoru

Důl Toquepala - instalace piezometrů do 600m hlubokých vrtů (Peru)

Toquepala

V dole na měď, molybden, stříbro, rhenium, zlato, zinek v jižním Peru v provincii Tacna jsme pomáhali našim partnerům v instalaci piezometrů do velmi hlubokých vrtů. Důl byl v době instalace asi 900 metrů hluboký a horní části měl průměr 2,5 km.

Strunové piezometry Geokon 4500SH jsme instalalovali metodou fully grouted do 600 metrů hlubokých vrtů. Snímače byly podle požadavlu objednatele umístěny ve 3 třech hloubkových úrovních. Snímače jsme zapouštěli postupně do vrtu připavněné na cementační trubce, která po cementaci ve vrtu zůstala.

Měření je prozatím prováděno čtyřkanálovými dataloggery Geokon LC-2x4. Do budoucna se připravuje projekt bezdrátového propojení 16 vrtů a vizualizace měřených dat on-line.

 

Fotogalerie - Toquepala Nahoru

Stanice metra Admiralty - snímače sedání (Hongkong)

Hongkong

Návštěva stanice metra Admiralty v Hongkongu spočívala v revizi již nainstalovaného systému přesných měřidel sedání Geokon 4675, které mají sloužit k měření vertikálních deformacím ve stávající stanici během výstavby nové stanice v nižší úrovni.

Z revize a z jednání s vedením hongkongského metra a vedením stavby vzešel soubor doporučení pro instalaci následující části projektu.

 

Fotogalerie - Admiralty Nahoru

Constata - instalace "Sister Bars" a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)

Constanta

V rumunském přístavu Constanta jsem zaučovali zákazníka v programování dataloggeru Geokon LC-2x16 a v instalaci tenzometrů "Sister bars" Geokon 4911 do armovacího koše piloty.

Pod opěrnou stěnou v blízkosti přístavu jsme klienta zaučili v inklinometrickém měření v již připravených vrtech a následně v interpretaci získaných inklinometrických dat.

 

Fotogalerie - Constanta Nahoru

Ostroveni - instalace tlakových buňek s optickými snímači (Rumunsko)

Ostroveni

Na lokalitě Ostroveni ve městě Ramnicu Valcea v Rumunsku jsme měli možnost se seznámit s optickými snímači. Jednalo se o instalaci tlakových buněk Geokon do betonových zákadů stavby. Tlakové buňky nebyly vybaveny standardním strunovým tlakovým snímačem, ale optickým snímačem (Fiber Optics).

K měřením jsme museli použít měřící zařízení výrobce tlakového snímače OpSens.

Zákazníka jsme naučili, jak instalovat tlakovou buňku do betonu, jak po uzrání betonu tlakovou buňku dálkově opět natlakovat, aby byla v kontaktu s betonem a také používat měřící aparaturu pro optické snímače.

 

Fotogalerie - Ostroveni Nahoru

Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)

Norperuano

V džungli severního Peru v provoncii Amazonas jsme instalovali 6 profilů měření změn axialních napětí na ropovodu, který vede z Amazonie přes Andy na pobřeží Tichého Oceánu.

K měření byly použity bodově přivařitelné strunové tenzometry. Místa instalace byla určena na základě naměřených deformací tělěsa potrubí zjištěných sondou Geopig a vizuální kontrolou lokality, zda se nachází v místě případných svahových pohybů.

Těsně před naší návštěvou se dal do pohybu sesuv, který ovlivnil i tělěso ropovodu. V místě sesuvu jsme také nainstalovali dva profily měření změn axiálních napětí.

 

Fotogalerie - Norperuano Nahoru

Odkalovací nádrž dolu Padcal (Filipíny)

Padcal

Na monitorovacím systému měřící hráz a přeliv odkolavací nádrže dolu na zlato na ostrové Luzon na Filipínách nefungovalo spojení mezi dataloggery a počítačem.

Systém na lokalitě nainstalovala kanadská společnost GKM Consultants Inc., která mě také na lokalitu vyslala za účelem provedení opravy.