Různé

Novinky


Letáky ke stažení

Loadsensing Olešná

Leták Loadsensing Olešná ke stažení

Loadsensing Olešná a Slezská Harta verze 1

Leták SC340_Loadsensing_Success_Story ke stažení verze 1

Loadsensing Olešná a Slezská Harta verze 2

Leták SC340_Loadsensing_Success_Story ke stažení verze 2
  1. Stavba trasy 4 metra Káhira - Giza (Egypt)
  2. Bezdrátová síť dataloggerů na VD Slezská Harta
  3. Bezdrátová síť dataloggerů při měření kotevních sil v pilotové stěně
  4. Instalace automatického měření 1856 strunových snímačů na VD Rogun (Tádžikistán)
  5. Bezdrátová síť dataloggerů na VD Olešná
  6. GeoNet - bezdrátový systém dataloggerů Geokon


Stavba trasy 4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Greater Cairo Metro Line 4 to Giza

Image4

V rámci projektu výstavby nové trasy metra z Káhiry do Gizy jsem prováděl trénink klienta v instalaci snímačů a přístrojů Geokon při hloubení stanic metra.

Více informací z akce naleznete v sekci Projekty - Zahraničí - Stavba trasy č.4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Fotografie z instalací snímačů najdete v sekci Fotogalerie - Stavba trasy č.4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Nahoru


Bezdrátová síť dataloggerů na VD Slezská Harta

Image4

Po dobré zkušenosti s bezchybným provozem bezdrátového systému měření Loadsensing na vodním díle Olešná jsme přikročili k postupnému nahrazování již dlouhodobě přesluhujícího systému měření hladin podzemní vody ve vrtech v okolí hráze na vodním díle Slezská Harta. Od roku 1996 bylo měření prováděno pomocí jednokanálových dataloggerů Geokon LC-1 a větraných strunových snímačů Geokon Model 4500ALV-170kPa. Dataloggery vydržely pracovat nepřetržitě v tvrdých podmínkách ve zhlavích vrtů, kde teploty kolísaly od -28°C do +50°C, po dobu čtvrt století.

Dataloggery nového bezdrátového systému měření hladin podzemní vody jsou nainstalovány ve zhlavích vrtů pod kovovými poklopy. Tam, kde je signál slabší jsme použili kruhovou anténu ve tvaru většího puku, která je přišroubována na horní ploše kovového poklopu. Jedná se o dataloggery, které jsou nainstalovány pod těsným kovovým poklopem a zároveň nemají přímou viditelnost na sběrný datalogger (Gateway), který je umístěn na vnější zdi správního střediska vodního díla.

V současnosti je do systému zapojeno 12 venkovních vrtů, ve kterých se měří změny úrovně hladiny podzemní vody a jeden přesný bezdrátovy dvouosý náklonoměr, který je umístěný ve věži odběrného objektu.

Měřená data z Gateway jsou v pravidelném intervalu přenášena na FTP Server a z něj jsou data importována do vizualizačního programu Vista Data Vision.

Více informaci k instalaci na VD Slezská Harta ke stažení zde:

Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver1.pdf
Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver2.pdf

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4
Nahoru


Bezdrátová síť dataloggerů při měření kotevních sil v pilotové stěně

Image4

Pro našeho zákazníka GEOtest a.s. jsme zajišťovali dodávku 5 kusů strunových dynanometrů Geokon Model 4900 Load Cell. V rámci této akce jsme nabídli možnost automatického měření nainstalovaných dynamometrů pomocí bezdrátového monitorovacího systému Loadsensing včetně zaučení před a během instalace.

Každý dynamometr je vybaven třemi strunovými tenzometry s rozestupem 120°. Jedná se tedy o tři strunové snímače v jednom dynamometru. Pro jejich měření jsme navrhli použít pětikanálový bezdrátový datalogger Loadsensing. Firmware sběrného dataloggeru (Gateway) umožňuje jednoduchým softwarovým nastavením počítat průměrné hodnoty ze tří snímačů a tím i změny v kotevních silách každého dynamometru.

Pětikanálové dataloggery byly použity i během napínání kotev, aby byl zachycen skutečný úbytek kotevních sil při zaklínění kuželek v hlavě kotvy. Měření bylo zpočátku prováděno každou hodinu a později přenastaveno na jednou za šest hodin. Výsledky měření jsou velmi zajímavé a inspirativní, protože po instalaci bylo rozhodnuto o dodatečném zahuštění kotev, které se samozřejmě pojevilo úbytkem kotevních sil již naintalovaných kotev. Později byl nad pilotovou stěnou vytvořen násyp, který naopak kotevní síly navýšil.

Měřená data z Gateway jsou v pravidelném intervalu přenášena na FTP Server k dalšímu zpracování např. jsou z něj data importována do vizualizačního programu Vista Data Vision, který umožňuje on-line sledování průběhu měření na Internetu.


Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4
Nahoru


Instalace automatického měření 1856 strunových snímačů na VD Rogun (Tádžikistán)

Image4

Jednalo se již o mou třetí navštěvu na stavbě nejvyšší sypané hráze, která má dosáhnout výšky 335m. Nyní bylo úkolem prověřit funkčnost 116 kusů 16-ti kanálových multiplexerů, které byly z různých míst podzemních kaveren a tunelů přemístěny do dvoupodlažní místnosti sousedící s velínem budované hydrocentrály (viz obrázky níže). Následujícím krokem bylo zapojení těchto multiplexerů do pěti multikanálových dataloggerů postavených na modulech Campbell Scientific CR6, logicky zorganizovat topologii celého systému, fyzicky kabely mezi sebou propojit multiplexery do sítě "daisy chain", napsat programy pro dataloggery, ustanovit systém a názvy datových souborů, které vznikají v dataloggerech, porovnat automatické měření s ručním měřením prováděným na přepínacích panelech v multiplexerech, abychom vyloučili chyby v zapojení a programech a nakonec zapojit všech pět dataloggerů do sítě Ethernet, aby byly všechny přístupné z jednoho počítače ve stejné síti.

Několik multiplexerových desek jsme museli vyměnit, protože během let, kdy byly nainstalovány v tunelech ve velmi tvrdých podmínkách, nereagovaly na podněty z dataloggeru. Nakonec jsme do každého dataloggeru zapojili 24 kusů 16-ti kanálových multiplexerů (do pátého dataloggeru pouze 20 multiplexerů), což představovalo 1856 strunových snímačů. Vše jsme úspěšně zvládli za pět dní mé návštěvy.


Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4
Nahoru


Bezdrátová síť dataloggerů na VD Olešná

Image4

Na vodním díle Olešná byl úspěšně zahájen pilotní projekt bezdrátového systému Loadsensing v ČR. Původně bylo nainstalováno bezdrátové měření hladin podzemní vody ve 3 vrtech na koruně a vzdušním líci hráze (systém byl již rozšířen na všech 8 vrtů). Gateway (sběrný datalogger) je umístěn na stožáru televizní antény na střeše domku hrázného a je Ethernetem připojen do lokální sítě Povodí Odry pod svou IP adresou. Celý systém je tedy ochráněn proti jakémukoliv hackerskému napadeni zvenčí a je zároveň nezávislý na poskytovatelích připojení mobilních sítí. Systém je zcela autonomní (nezávislý na třetích osobách) a předpokládá se, že bude funkční právě v krizových situacích, kdy poskytovatelé spojení (mobilní sítě) mohou přestat pracovat. Napájení Gateway je uskutečněno pomocí PoE přes zálohovaný zdroj napětí. Při zapojení Gateway do lokální sítě Povodí Odry byla použita přepěťová ochrana jak pro anténu, tak pro Ethernet.

Měřená data z Gateway jsou v pravidelném intervalu přenášena na FTP Server a z něj jsou data importována do vizualizačního programu Vista Data Vision.

Více informaci k instalaci na VD Olešná ke stažení zde:

Loadsensing Olesna.pdf
Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver1.pdf
Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver2.pdf

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4
Nahoru


GeoNet - bezdrátový systém dataloggerů Geokon - testovací instalace na VD Slezská Harta

Image4

V průběhu 9 měsíců jsme testovali nové bezdrátové dataloggery GeoNet. Jedná se o jednokanálové dataloggery (uzly), které je možné rozšířit na osmikanálové pomocí elektronického multiplexeru. Komunikace probíhá v bezdrátové síti, spojení se vytváří mezi všemi uzly sítě. Data jsou ukládána autonomně v každém uzlu a zároveň posílána vytvořenou sítí do centrálního dataloggeru, který se nazývá Supervizor.

K dataloggerům je možné připojit strunové snímače nebo adresovatelné MEMS in-place inklinometry.

Na Slezské Hartě jsem měřili hladinu podzemní vody ve čtyřech vrtech v okolí hráze. Využili jsme Supervisor, 4 uzly (Nodes) a jeden uzel navíc jako repeater, protože nebylo možné zajistit přímou viditelnost mezi Suprvizorem ve správní budově a alespoň jedním vrtem.

Fotodokumentace a výsledky měření jsou k vidění níže. Během doby testu nebylo nutné měnit baterie v uzlech a Supervizoru.

Měřená data ze Supervizoru se přenášela v nastaveném intervalu do obslužného software v připojeném PC, ze kterého potom na FTP server a z něj na server, který umožňoval vizualizaci programem Vista Data Vision.

Systém se jeví jako vhodný pro měření menšího rozsahu, kde Supervizor může být připojen přes RS232 k PC, který umožňuje další přenos dat do databází, případně vizualizaci měřených dat.

GeoNet Slezska Harta.pdf

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4
Nahoru