Geotechnický monitoring...

Různé

Dokumenty ke stažení

Popis souboru Soubor ke stažení
Loadsensing - bezdrátový monitorovací systém
Loadsensing - Olešná (Česky) Loadsensing Olesna.pdf
Loadsensing - Olešná, Slezská Harta ver.1 (English) Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver1.pdf
Loadsensing - Olešná, Slezská Harta ver.2 (English) Underground water level measurement of Dams in the Czech Republic ver2.pdf
Loadsensing - Vibrating Wire Datasheet (English) Datasheet Loadsensing Vibrating Wire Datalogger.pdf
Loadsensing - 4-Channel Analog Datasheet (English)Datasheet Loadsensing Analog 4 Channel Datalogger.pdf
Loadsensing - Tiltmeter Datasheet (English)Datasheet Loadsensing Wireless Tiltmeter.pdf
Loadsensing - Digital Logger Datasheet (English)Datasheet Loadsensing Digital Logger.pdf
Loadsensing - Piconode Datasheet (English)Datasheet Loadsensing Piconode.pdf
Loadsensing - Laser Distance Meter Datasheet (English)Datasheet Loadsensing_Laser Distance Meter.pdf
Loadsensing - Sběrný datalogger - Gateway Datasheet (English)Datasheet EDGE Loadsensing 4G Rugged Gateway.pdf
Loadsensing - Obslužný software zabudovaný v Gateway Datasheet (English)Datasheet CMT Edge.pdf

GeoNet
GeoNet - Slezská Harta (Česky) GeoNet Slezska Harta.pdf
GeoNet (English) GeoNet.pdf

Vodní díla
Slezská Harta Dam - ICOLD Florence 1997 - Poster (English) Harta ICOLD 1997 Florence.pdf
VD Morávka - poster (Česky) Moravka.pdf
VD Morávka Dam Monitoring System - Brochure (English) Moravka Brochure.pdf

Sesuvy - ShapeAccelArray (SAA)
Sesuv Šance Řečica - Instalace Measurand SAA do vrtu IV306 (Česky) SAA IV306.pdf
Sesuv Šance Řečica - Instalace Measurand SAA do vrtu IV401 (Česky) SAA IV401.pdf
Šance Řečica Landslide - Measurand SAA Installation and Measurement in the IV306 borehole (English) SAA IV306 English.pdf
Landslide Monitoring Using Measurand ShapeAccelArray and Vista Data Vision (English) SAA IV306 VDV-CaseStudy.pdf

Mechanický Crackmeter
Mechanical Crackmeter (English) Crackmeter WR05.pdf
Mechanical Crackmeter - User Guide (English) Crackmeter manual ENG.pdf

Prezentace
Wireless Underground Water Level Measurement Using Loadsensing Datalogging System Barcelona 2019 (English) Loadsensing Wireless Datalogging System Barcelona 2019.pdf
OpSens - Fibre Optic Sensors - Geomonitoring Presentation at OpSens Meeting Brussels 2016 (English) Brusel OpSens 2016.pdf
Measurand SAAF Sance Recica Landslide Monitoring - Presentation at Distributor Meeting Vancouver 2015 (English) Sance Recica Landslide Monitoring Vancouver 2015.pdf
Geotechnical Instrumentation in Peru - Presentation at Geokon Meeting Haarlem 2014 (English) Haarlem Meeting 2014 - Geomec.pdf
Natural Gas High Pressure Pipeline Project - Presentation at Geokon Meeting Haarlem 2014 (English) Pipeline Presentation Haarlem 2014.pdf
Žermanice Dam - Presentation Geokon Pacific Asia Meeting Singapore 2009 (English) Zermanice Pendulums Singapore 2009.pdf